Събиране на данни
Ние събираме и поддържаме лична информация за Вас, което включва (но не се ограничава с) Вашето име, адрес, имейл адрес и номер на телефон и факс („Лични данни“). Ние получаваме Вашата лична информация от следните източници:

ако доброволно ни предоставите информация, чрез попълване на форми на някои от интернет страниците, изброени в допълнението към тази политика на поверителност (общо „сайтове“ и всяка от тях „Сайт“). Това може да включва информация, предоставена към момента на заявяване на поръчка за закупуване на нашите стоки, запишете се за нашия бюлетин и / или на кореспонденция с нас.

Вашият браузър, когато посетите нашия сайт и браузъра Ви взаимодейства с нас. Тази информация може да се обработва и използва от нас с помощта на аналитични инструменти, като например Google Analytics.Ние използваме Личната Информация, което ни дава възможност да гарантираме, че съдържанието на нашите сайтове се представя по най-ефективния начин за Вас и вашия компютър, за да Ви снабдява с информация, продукти или услуги, които са изисквани от Вас, или които ние смятаме, че са Ви интересни (където Вие сте се съгласили на това), за да изпълнява задълженията, произтичащи от договори, сключени между Вас и нас, за да Ви позволи да участват в интерактивните възможности на нашите услуги и да Ви уведомява за промени в нашата услуга. Имате право по всяко време да откажете да се свързваме с Вас чрез директен маркетинг.

Деца
Изискваме съгласието на родител, настойник или учител при регистрацията на всяко дете под 13-годишна възраст на нашия сайт.
Родителите, настойниците и учителите могат да:
преглеждат, редактират и изтриват информация в профила на детето;
изберат да бъдат уведомени, когато детето прави всякакви промени в своя профил или запис;
могат да изтрият профила на детето чрез нашите средстава за изтриване на профил.
По време на регистрационния процес, ние ще поискаме от родител, настойник или учител на детето, даване на съгласие за изпращане на информация за специални оферти и за друг начин за контакт с детето, подчинен на маркетингови цели. Ние няма да попитаме дете под 13-годишна възраст за повече лична информация, отколкото е необходима за участие в дадената дейност.

Cookies
При използване на сайта за първи път, cookies ще се съхраняват на твърдия Ви диск. Следващият път, когато посетите нашия сайт (като се използва един и същ компютър) нашият сървър ще разпознае „бисквитката” и ще ни предостави информация за последното Ви посещение. Ако не искате „бисквитките” да се съхраняват на твърдия Ви диск, трябва да изберете съответните опции на вашия уеб браузър. Имайте предвид обаче, това може да ви попречи да използвате сайта правилно или изобщо.